VzdelávanieSme Kamaráti

V spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach prebieha preventívno-výchovno - vzdelávací projekt Sme kamaráti. Cieľom projektu je zmiernenie agresivity na I. stupni Základných škôl, zabránenie šikanovaniu, zabránenie neadekvátneho správania, posilnenie komunikačných procesov.

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Ivanková, tel.: 0911 711 357
email: annaivankova@zoznam.sk