Denný stacionár je sociálna služba pre seniorov. Posilňuje spoločenské kontakty, podporuje samostatnosť, poskytuje terapiu pomocou tvorivých činností. Aktivity formou čítania, počúvania hudby, prechádzok po okolí, hrania spoločenských hier a iných činnostísú zabezpečované našimi pracovníkmi. Denný stacionár je určený seniorom, ktorých stav umožňuje pobyt v dennom stacionári.

OZNAM V dňoch 15.-25.11.2016 bude stacionár zatvorený z technických príčin.

Prehliadka Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Dňa 13.7. 2016 pracovníčky Gréckokatolíckej eparchiálnej charity, denného stacionára Sv. Bazila Veľkého v Myslave, Myslavská č.90, zorganizovali pre naších klientov – seniorov, návštevu Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach na Manésovej ul.č.23 Za asistencie sprievodcu sme sa dozvedeli, že Botanická záhrada bola založená v roku 1950 a rozkladá sa na ploche 30 ha. Oboznámili sme sa so zaujímavými exotickými drevinami, ktoré pochádzajú z tropických a subtropických oblastí sveta, s podmienkami a rastom kaktusov a sukulentov, liečivých, úžitkových a dekoratívnych rastlín v skleníkoch a vo vonkajších častiach Botanickj záhrady. Prehliadkou nás sprevádzalo pekné počasie a príjemná atmosféra, ktorá vládla medzi našími seniormi. Po absolvovaní prehliadky sme posedeli v centre Botanickej záhrady v altánku, kde sme si navzájom vymieňali dojmy a nadobudnuté informácie z prehliadky rastlín a drevín. Cieľom návštevy bolo spríjemniť voľné chvíle seniorom, aby si z prírody načerpali pozitívnu energiu, ktorú si následne spolu s malým občerstvením odniesli do svojích domovov. Rozvoz seniorov do Botanickej záhrady a domov sme zabezpečili vlastnou prepravnou službou Gréckokatolíckej eparchiálne charity.