O nás

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice je súčasťou Slovenskej katolíckej charity. Poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby všetkým ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie na území Košickej eparchie. Dňa 1. septembra 2001 košický vladyka Mons. Milan Chautur CSsR zriadil podľa Zákona č. 308/91 Zb. z. a Kódexu kánonov východných církvi Gréckokatolícku apoštolskú exarchátnu charitu. Svoju činnosť začala dňom 1. apríla 2002. Po vzniku Gréckokatolíckej eparchie Košice sa jej názov zmenil v roku 2011 na Gréckokatolícku eparchiálnu charitu Košice.Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

a) charitatívno - sociálna činnosť

b) zdravotná činnosť

c) vzdelávanieHlavným cieľom je verejnoprospešná činnosť.Orgánmi neziskovej organizácie sú:

a) rada

b) riaditeľ – štatutárny zástupca

c) sekretariát

d) kontrolná komisia

e) zbor konzultantovSekretariát

ThLic. Jozef Matejovský, PhD., riaditeľ
tel.: 0904 529 824
email.: matejovsky.jo@gmail.com, matejovsky.jozef@atk.sk

Mgr.Anna Ivanková, koordinátorka sociálno-zdravotnej činnosti
tel.: 0911 711 357
email.: eparchialnacharitakosice@gmail.com, charita@grkatke.sk

Bc. Beáta Ovčačková, účtovné oddelenie
tel.: 0903 982 523
email.: eparchialnacharitakosice@gmail.com, charita@grkatke.sk