Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

Riaditeľstvo, sekretariát
Dominikánske nám. 2/A, 040 01 Košice
0904 529 824 ThLic.Jozef Matejovský,Phd.,riaditeľ
0911 711 357 Mgr. Anna Ivanková, koordinátor soc.-zdravotných služieb
eparchialnacharitakosice@gmail.com, riaditel@grkatke.skcharita@grkatke.sk
Číslo účtu: 4 350 228 409/3100 SberBank Slovensko a.s.

ADOS Charitas Michalovce
Požičovňa zdravotných pomôcok
Námestie osloboditeľov 1, Michalovce 071 01
056/643 35 38, 0911 711 358
Mgr. Eniko Potocká garant ADOS
ados_charitas@zoznam.sk

Sociálno-charitatívne centrum
Dominikánske námestie 2/A
040 01 Košice
Mgr.Anna Ivanková
0911 711 357

Centrum pre dobré mamičky
Zborovská 7 1
040 01 Košice
Mgr.Anna Ivanková
0911 711 357

Stacionár Sv.Bazila Veľkého
Myslavská 90
040 16 Košice
Mgr. Anna Ivanková
0911 711 357,0911 711 359

Sociálno-charitatívne centrum, sklad solidarity
Gorkého 18
075 01 Trebišov
Anna Kušnírová 0907 123 686
anna.kusnirova@zoznam.sk

Prepravná služba
Dominikánske námestie 2/A
040 01 Košice
Bc.Beáta Ovčáčková 0944 245 167, 0903 982 523
sasa.ovcackova@gmail.com