Sekretariát

ThLic. Jozef Matejovský, PhD., riaditeľ
tel.: 0904 529 824
email.: matejovsky.jo@gmail.com, matejovsky.jozef@atk.sk

Mgr.Anna Ivanková, koordinátorka sociálno-zdravotnej činnosti
tel.: 0911 711 357
email.: eparchialnacharitakosice@gmail.com, charita@grkatke.sk

Ing. Štefánia Čepová, PhD., účtovné oddelenie
tel.: 055/7271911 kl. 21
email.: eparchialnacharitakosice@gmail.com, charita@grkatke.skCentrum pre dobré mamičky
Zborovská 7
040 01 Košice
tel.: 0911 711 357Prepravná služba
Dominikánske námestie 2/A
040 01 Košice
tel.: 0903 982 522Požičovňa zdravotníckych pomôcok
Námestie osloboditeľov 1
071 01 Michalovce
tel.: 0911 711 358, 056/643 35 38Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ADOS Charitas
Námestie osloboditeľov 1
071 01 Michalovce
tel.: 0911 711 358, 911 711 361, 056/643 35 38Útulok - Dom sv. Lazara
Slovenskej Jednoty 25
040 01 Košice
vedúca zariadenia:
- Mgr. Anna Ivanková 0911 711 357
zamestnanci
- Mgr. Lucia Karoľová 0911 711 362
- Pavlína Hriňáková 0911 711 363
- Mgr. Viera Lehotská, PhD.
- Mojtaba Ketabchi
duchovný
- Mgr. Ľuboš Repický