Sekretariát

ThLic. Jozef Matejovský, PhD., riaditeľ
tel.: 0904 529 824
email.: matejovsky.jo@gmail.com, matejovsky.jozef@atk.sk

Mgr.Anna Ivanková, koordinátorka sociálno-zdravotnej činnosti
tel.: 0911 711 357
email.: eparchialnacharitakosice@gmail.com, charita@grkatke.sk

Bc. Beáta Ovčačková, účtovné oddelenie
tel.: 0903 982 523
email.: eparchialnacharitakosice@gmail.com, charita@grkatke.skCentrum pre dobré mamičky
Zborovská 7
040 01 Košice
tel.: 0911 711 357Sklad solidarity
Gorkého 18
075 01 Trebišov
tel.: 0911 711 359Stacionár sv. Bazila Veľkého
Myslavská 90
040 16 Myslava
tel.: 0911 711 363Prepravná služba
Dominikánske námestie 2/A
040 01 Košice
tel.: 0903 982 522Požičovňa zdravotníckych pomôcok
Námestie osloboditeľov 1
071 01 Michalovce
tel.: 0911 711 358, 056/643 35 38Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ADOS Charitas
Námestie osloboditeľov 1
071 01 Michalovce
tel.: 0911 711 358, 911 711 361, 056/643 35 38