Charitatívno - sociálna činnosťCentrum pre dobré mamičky
Zborovská 7
040 01 Košice

Sociálna činnosť: Základné sociálne poradenstvo, vydávanie a prijímanie oblečenia, obuvy, spotrebných vecí do domácnosti, bielej techniky, zbierky školských potrieb, pomoc rodinám a jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi.

Prevádzkový čas: dva dni týždenne pondelok 15,00 hod. - 17,00 hod., piatok 15,00 - 17,00 hod.

kontaktná osoba: Mgr. Anna Ivanková, tel.: 0911 711 357
email: eparchialnacharitakosice@gmail.comSklad solidarity
Gorkého 18
075 01 Trebišov

Sociálna činnosť: Základné sociálne poradenstvo, vydávanie a prijímanie oblečenia, obuvy, spotrebných vecí do domácnosti, bielej techniky, zbierky školských potrieb, pomoc rodinám a jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi.

Prevádzkový čas: dva dni týždenne pondelok až piatok 8,00 - 12,00 hod.

kontaktná osoba: Natália Tomková, tel.: 0911 711 359
email: eparchialnacharitakosice@gmail.comStacionár sv. Bazila Veľkého
Myslavská 90
040 16 Myslava

Sociálna činnosť: Poskytovanie ambulantnej sociálnej činnosti v zariadení pre seniorov, Zabezpečovanie aktivít na podporu sebaobslužných činností a záujmových aktivít, poskytované odborné činnosti pre seniorov. Kapacita zariadenia 10 miest.

Prevádzkový čas: päť dní v týždni, pondelok až piatok od 7,30 hod. - 16,00 hod.

Kontaktná osoba: Pavlína Hriňáková, tel.: 0911 711 363
email: stacionarmyslava@gmail.comPrepravná služba
Dominikánske námestie 2/A
040 01 Košice

Sociálne služba: Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prevádzkový čas: päť dní v týždni, pondelok až piatok od 7,00 hod. - 16,30 hod.

Kontaktná osoba: Dávid Knap, tel.: 0903 982 522
email: eparchialnacharitakosice@gmail.com