Charitatívno-sociálne centrum

Úlohou CHSC je prvý kontakt s človekom v núdzi. Je to pomoc klientom pri riešení rôznych problémov a spoločné hľadanie optimálneho riešenia a východiska z danej situácie, ktorá je zložitá. Každý klient je individuálny a problém si vyžaduje individuálny a špecifický prístup. Činnosť CHSC je zameraná na poskytovanie pomoci klientom v týchto situáciách:
- sociálna pomoc—obuv, šatstvo, potravinové balíčky
- sociálne poradenstvno—určené ľuďom v hmotnej núdzi, bez domova, po výkone trestu
- administratívna pomoc—vybavovanie dokladov, kontaktovanie kompetentných miest
- pomoc pri hľadaní prechodného ubytovania

Prepravná služba

Prepravná služba zabezpečuje klientom prepravu na vyšetrenie, na návštevy, na vybavovanie úradných záležitostí, na prepravu detí s postihnutím Slúži tiež ako sociálny taxík.

"Sklad solidarity"

Sklad solidarity zabezpečuje výdaj a príjem oblečenia pre deti a dospelých, spotrebné veci do domácnosti, školské potreby, obuv. Zabezpečuje základné sociálne poradenstvo, podporuje komunitné organizovanie

"Centrum pre dobré mamičky"

Zaoberá sa organizovaním podpory mamičiek s deťmi, ktoré si môžu vymieňať veci pre deti. Je tam poskytované základné sociálne poradenstvo.