Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

ADOS je veľmi potrebnou a žiadanou službou. V rámci služby je poskytovaná komplexná ošetrovateľská starostlivosť na odbornej úrovni v domácom prostredí. Využívajú ju klienti—pacienti po návrate z nemocnice, akútne chorí bez hospitalizácie, chronicky chorí, pacienti v terminálnom štádiu a tiež sociálne a zdravotne rizikové skupiny. Ošetrovateľskú službu poskytuje ADOS poistencom všetkých poisťovní na základe zdravotného stavu pacienta, na návrh ošetrujúceho lekára.

V súčasnosti túto službu vykonávajú 2 sestry.

Sídlo agentúry: Námestie osloboditeľov 1, Michalovce

Garant ADOS: Mgr. Eniko Potocká Zdravotné sestry: Beáta Bartóková

Zmluvní lekári ADOS Charitas Michalovce:

MUDr. Gabriela Vargová, NNZ Veľké Kapušany MUDr. Tibor Varga, NZZ Veľké Kapušany MUDr. Ľubomír Variassy, NZZ Veľké Kapušany MUDr. Erika Švagrovská, NZZ Veľké Kapušany MUDr. Ferdinand Hečko, NZZ Veľké Kapušany

MUDr. Viliam Janáč, NZZ Vojany MUDr. Mária Majorošová, NZZ Vojany

MUDr. Jaroslav Popovec, NZZ Bežovce

MUDr. Viliam Knocik, Strážske MUDr. Jozef Seiler, Strážske

MUDr. Kvetoslava Aszalayová, NZZ Michalovce MUDr. Zuzana Filkorová, NZZ Michalovce

Zmluvné poisťovne:

Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera a.s. Union